Follow Us on

Tel: 8930402260

Management

Management

1 Sh. Omprakash Gandhi  Founder Vill-Madhobaas P.O Mandhar Yamunanagar   
2 Sh. Raghubir Singh Advocate  President  692 Gurjar Nagar Jagadhri Yamunanagar  
3 Sh. Thakur Singh  Sr. Vice-President 1071/17 Jagadhri , Yamunanagar    
4 Sh. Ratan Singh  Vice-President Devdhar,Yamunanagar  
5 Dr. Yashpal Singh Manager  Dakravar Kalan Saharanpur  
6 Dr. Om Singh Chauhan Deputy Manager Devdhar,Yamunanagar  
7 Dr. Suresh Chand Cashier Manager Nandgarh,Yamunanagar  
8 Dr. Rampaal Singh Manager Transport Shahjahanpur,Yamunanagar  
9 Sh. Biram Kumar  Caisher Transport Chuharpur,Yamunanagar  
10 Sh. Khairati  Lal Member Telipura,Yamunanagar  
11 Sh. Pawan Kumar Batar Member 2247/17 Jagadhri Yamunanagr  
12 Sh. Anil Kumar Member Vill. Darwa P.O.Devdhar  
13 Sh. Narender Kumar Member Vill. Ismailpur P.O. Devdhar  
14 Sh. Mukesh Kumar Member Vill. Damopura P.O. Khadri  
15 Sh. Anuj Kumar Member Vill. Darwa P.O.Devdhar  
16 sh. Kehar singh Member 1005/1 Sawanpuri,Jagadhri  
17 Sh. Anand Chaudhary Member VPO. Kalesar  
18 Sh. Mainpal Chaudhary  Member 346, Sec. 15 Jagadhri   
19 Sh. Bhopal Singh Member VPO. Khadri  
20 Sh. Khadag Singh Member VPO. Devdhar  
21 Sh. Pramod Kumar Member VPO. Devdhar